Uzavírka ulice Nádražní

Datum vydání: 24.2.2020

Z důvodu uzavírek ulice Husova a Nádražní nebudou obsluhovány od 24. 2. 2020 zastávky Dagmarky a Nádražní.  Toto omezení platí do 31. 7. 2020 případně dle změny v průběhu prací.

Linky budou vedeny po ulici Strojírenské s budou obsluhovat náhradní zastávky Strojírenská u Hajčmanů a Strojírenská u mostu.

mapky ZR