Zavedení 24hodinové jízdenky

Datum vydání: 6.8.2015

Žďárská MHD od 1. července 2015 zavedla 24hodinové jízdenky

Na základě návrhu vzešlého z pracovní skupiny pro zefektivnění městské hromadné dopravy byl odborem komunálních služeb a dopravcem, zpracován materiál na rozšíření tarifu o 24hodinovou jízdenku. Tento materiál byl předložen na jednání rady města a rada ho schválila na svém jednání v pondělí 29. června 2015.

Nově zavedenou 24hodinovou jízdenku bude možno využít od 1. července 2015. Jízdenka bude mít papírovou podobu a budou ji vydávat řidiči autobusů MHD. Platnost jízdenky bude 24 hodin od času vydání každé jednotlivé jízdenky. Touto jízdenkou se bude cestující prokazovat řidiči autobusu MHD vždy při každém novém nástupu do autobusu MHD (v době platnosti jízdenky). Proto je důležité, aby se cestující po první jízdě jízdenky nezbavil jako nepotřebné.

Cena 24hodinové jízdenky byla schválena na 35 Kč, pro děti 6 až 15 let je cena 17 Kč.

Anketa