Mapa zastávek

Schéma linek MHD platné od 1.7.2017:

MHDZ_schema_linek