Časté dotazy

Téma č. 1 Připomínky k MHD

Pokud chcete zaslat konkrétní připomínku k MHD, využijte kontaktní formulář na těchto stránkách nebo e-mailovou adresu mhd@zdarns.cz.

Téma č. 2 Informace ke způsobu odbavení cestujících MHD

 

Nástup do vozidel MHD je umožněn pouze předními dveřmi. Odbavení cestujících probíhá u řidiče – platba možná v hotovosti nebo prostřednictvím elektronické peněženky dopravce. Od 1.10 je možné platit jednotné jízdné a 24 hodinovou jízdenku bankovní kartou.

 

Téma č. 3 Přeprava hendikepovaných osob

 

Všechna kmenová vozidla MHD jsou nízkopodlažní a vybavená mechanickou plošinou pro přepravu osob na vozíku. Na některých posilových spojích v době přepravních špiček (např. návozy do škol a firem) mohou být výjiměčně nasazena vozidla v linkovém provedení, kdy některá z těchto vozidel nemusí být bezbariérová. Doporučujeme proto nejlépe v den přepravy telefonickým dotazem na dispečink dopravce prověřit nasazení vozidla na konkrétní lince a spoji.

 

Téma č. 4 Kde získat další informace

 

V případě, že jste na těchto stránkách nenalezli potřebné informace, napište nám – využít můžete kontaktní formulář dostupný v sekci Kontakty.

Vaše dotazy a náměty k MHD můžete také směřovat Odboru komunálních služeb městského úřadu Žďár nad Sázavou – např. prostřednictvím Dotazovny na webových stránkách města.

Další informace nejen z historie provozu MHD naleznete na Nezávislých internetových stránkách – aktuálnost a platnost uvedených informací negarantujeme.

 

Téma č. 5 Čipové karty

 

Základní informace o čipových kartách
Čipová karta je elektronické zařízení (obdobně jako např. karta telefonní nebo bankovní platební karta), které funguje jako nosič informací pro bezhotovostní odbavení cestujícího veřejnou autobusovou dopravou. Karta obsahuje, kromě obvyklých identifikačních údajů, informace o finančním kreditu a aktuální údaje o jejím užití. Tento moderní způsob odbavení přináší cestujícím výrazné zlepšení kvality a variability dopravních služeb.

 

 • Životnost karty je 10 let.
 • Po tuto dobu je možno jedenkrát změnit způsob využívání karty (např. ze žákovské na studentskou).
 • Z nepřenosných adresných karet (tj. žákovská, studentská, občanská, pro seniory, zlevněná a zaměstnanecká) lze používat pouze jeden typ karty. Není tedy možné zhotovit více nepřenosných adresných karet na jednoho žadatele.
 • U typu karty přenosná (neadresná) je možné zhotovit pro jednoho žadatele více těchto karet, a to i v případě, že je držitelem některé z nepřenosných karet.

 

Typy čipových karet

 

 • Občanská – (adresná, vystavená na jméno, nepřenosná) je určena pro dospělé nestudující osoby. V rámci MHD lze použít k odbavení jak časový kupón, tak elektronickou peněženku. U příměstských linek lze použít jen peněženku.
 • Studentská – (adresná, vystavená na jméno, nepřenosná) je určena pro žáky základních, středních a vysokých škol. Po ukončení školního studia na střední nebo vysoké škole nebo po dovršení 26-ti let je držitel studentské čipové karty povinen zažádat v informační kanceláři o změnu stávajícího typu karty na typ občanská popř. přenosná. V rámci MHD lze použít k odbavení jak časový kupón, tak elektronickou peněženku. U příměstských linek lze použít jen peněženku.
 • Zlevněná – (adresná, vystavená na jméno, nepřenosná) je určena starobním nebo plně invalidním důchodcům. V rámci MHD lze použít k odbavení jak časový kupón, tak elektronickou peněženku. U příměstských linek lze použít jen peněženku.
 • Seniorská – (adresná, vystavená na jméno, nepřenosná) je určena seniorům starším 70-ti let (v MHD VM starším 65 let). V rámci MHD lze použít k odbavení jak kupón, tak elektronickou peněženku. U příměstských linek lze použít jen peněženku. Kupón platí pouze v MHD Žďár nad Sázavou a Velké Meziříčí.
 • Zlatá Janského Plaketa – (adresná, vystavená na jméno, nepřenosná) je určena držitelům zlaté Janského plakety. V rámci MHD ZR lze použít k odbavení jak kupón, tak elektronickou peněženku. U příměstských linek lze použít jen peněženku. Kupón platí pouze v MHD Žďár nad Sázavou.
 • Žákovská – (adresná, vystavená na jméno, nepřenosná) je určena žákům základních škol. Po ukončení povinné školní docházky, je držitel žákovské čipové karty povinen zažádat v informační kanceláři o změnu stávajícího typu karty na typ studentská popř. přenosná. V rámci MHD lze použít k odbavení jak časový kupón, tak elektronickou peněženku. U příměstských linek lze použít jen peněženku. Kupón platí pouze v MHD Velké Meziříčí.
 • Přenosná – (neadresná) plní funkci elektronické peněženky umožňující odbavení jednotlivce i různých skupin cestujících. V rámci všech přepravních systémů lze použít k odbavení pouze elektronickou peněženku.

 

Čipová karta Vám nabízí dvě funkce – elektronickou peněženku a časový kupón

 

1) Elektronická peněženka
Je to cestujícím určená a nabitá částka peněz, kterou je možné nabít (uložit) do každé platební karty. Minimální částka pro dobíjení elektronické peněženky čipové karty je 50,- Kč. Pomocí elektronické peněženky cestující platí jednotlivé jízdné nebo dovozné za zavazadla. Při platbě jízdného z elektronické peněženky je cena jízdenky nižší než při úhradě v hotovosti.

 

2) Časový kupón
Při dobíjení časového kupónu lze zvolit jeho platnost od libovolného data, pokud již platnost minulého kupónu vypršela. Pokud se rozhodnete nabít si časový kupón v době, kdy vám ještě platí aktuálně platný kupón, lze nový kupón nabít pouze tak, že bezprostředně navazuje na aktuálně platný kupón. Platnost kupónu např. pro občanskou kartu lze tedy dobít od 10. října – tzn. platí přesně od 10. října od 0:00 hod. do 9. listopadu do 24:00 hod (tzv. plovoucí období). U firmy ZDAR, a.s. používáme v MHD ve Žďáře nad Sázavou časové kupóny na jeden, tři a šest měsíců. V MHD ve Velkém Meziříčí jsou používány kupóny pouze na jeden měsíc.

 

Hlavní výhody

 

 • při platbě jednotlivého jízdného z elektronické peněženky je cena jízdenky nižší než při úhradě v hotovosti
 • časové kupóny jsou výhodnější než platba v hotovosti nebo platba elektronickou peněženkou
 • zrychlené odbavení při nástupu do autobusu – bez manipulace s hotovostí
 • možnost vydání časové jízdenky na tzv. plovoucí období (např. od 15.4. do 14.5.)
 • rodičovská kontrola + omezení manipulace s hotovostí u dětí
 • možnost odbavení čipovou kartou i u jiných dopravců, tzv. clearing (informace o dopravcích zapojených do clearingu Vám poskytnou v informační kanceláři)

 

Odbavení čipovou kartou
Při nástupu do autobusu je cestující povinen před přiložením čipové karty nahlásit řidiči druh požadovaného odbavení a cílovou stanici – na vyzvání řidiče přiloží čipovou kartu do blízkosti čtečky (označené místo na strojku). Čtecí zařízení potvrdí platnost operace vytisknutím jízdenky, kterou si cestující sám odebere. Kartu není nutné vyndávat z ochranného pouzdra!
Každý cestující obdrží při odbavení jízdenku, kterou je povinen mít po celou dobu přepravy u sebe a v případě kontroly předložit i čipovou kartu.

 

Jak a kde získáte čipovou kartu?
Výroba karet probíhá v prostorách informační kanceláře společnosti ZDAR, a.s. v ulici Nádražní 456/15 ve Žďáru nad Sázavou (tel.:566 696 166). Další sběrná místa žádanek a prodejny čipových karet jsou: AN Bystřice nad Pernštejnem, AN Velké Meziříčí
Pro zhotovení karty je nutno předložit doklady specifikované pro žádaný druh karty. Vydání a užívání čipových karet se řídí platnými Obchodními podmínkami pro vydávání a užívání elektronických peněžních prostředků.
Pro aktivaci čipové karty je nezbytné doložení dokladů (viz níže), přesné specifikování požadavků, 1 průkazová fotografie, částka za výrobu karty a v případě zájmu o využívání časového kupónu i částku za první období. Další nabíjení el. peněženky nebo časového kupónu je možné v autobusech u řidičů. Po předání požadovaných údajů bude karta cestujícímu vystavena do 7 pracovních dnů (adresná karta).

 

Náležitosti potřebné k vystavení karty

 

 • Žákovská – občanský průkaz zákonného zástupce, fotografii a finanční hotovost dle platného ceníku .
 • Studentská – potvrzení školy o studiu (pouze střední a vysoké školy), občanský průkaz, fotografii a finanční hotovost dle platného ceníku.
 • Občanská – občanský průkaz žadatele (u cizinců pas), fotografii a finanční hotovost dle platného ceníku.
 • Zlevněná – občanský průkaz žadatele a potvrzení o starobním důchodu nebo potvrzení z České pošty, s.p. o pobírání starobního důchodu nebo doklad o přijetí starobní důch. částky, fotografii a finanční hotovost dle platného ceníku.
 • Seniorská – občanský průkaz žadatele, fotografii a finanční hotovost dle platného ceníku.
 • Přenosná – finanční hotovost dle platného ceníku.

 

Další podmínky pro vydání čipové karty

 

1) Karty typu PŘENOSNÁ Karty typu PŘENOSNÁ jsou vydávány bez poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů o držiteli karty nebo s poskytnutím souhlasu se zpracováním osobních údajů o držiteli karty. V případě neposkytnutí osobních údajů bude držiteli předán doklad o vlastnictví čipové karty, na kterém je uvedeno: evidenční číslo karty a datum vydání. Tento doklad je vyhotoven v jednom provedení a to pouze pro držitele karty. Tento doklad je požadován k předložení při prokazování vlastnického vztahu ke kartě (např. v případě blokace karty, reklamace karty apod.). Bez předložení tohoto dokladu nelze uplatnit reklamaci, blokaci apod. V případě poskytnutí osobních údajů, tzn. podepsání Žádosti/Smlouvy o vydání a užívání elektronického peněžního prostředku a Zásad zpracování osobních údajů a poučení o právech subjektu údajů při používání bezkontaktních čipových karet , je možné o výše uvedené manipulace s kartou žádat i bez dokladu prokazujícího vlastnictví karty.

 

2) Karty typu OSOBNÍ/ADRESNÁ U typů karet OSOBNÍ/ADRESNÁ, které jsou vázány na poskytnutí slevy ze zákona nebo na poskytnutí slev od objednatele dopravy, jsou osobní údaje požadovány pro výdej a užívání karty, tzn. je požadováno podepsání Žádosti/Smlouvy o vydání a užívání elektronického peněžního prostředku a Zásad zpracování osobních údajů a poučení o právech subjektu údajů při používání bezkontaktních čipových karet . Držitel karty (subjekt údajů) není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout své osobní údaje ani svůj souhlas s jejich zpracováním za účelem výdeje a užívání karty. Poskytnutí osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním je dobrovolné. V případě, kdy se subjekt údajů rozhodne neposkytnout své osobní údaje pro výdej a užívání karty, nedojde k navázání smluvního vztahu a k vydání karty, na kterou je vázáno poskytnutí slevy ze zákona nebo poskytnutí slevy od objednatele dopravy. Držitel má možnost využít k odbavování karty typu PŘENOSNÁ, které mohou být vyrobeny bez poskytnutí osobních údajů.

 

Téma č. 6 Postup vydávání čipových karet držitelům průkazek zlaté Janského plakety

 

Převzato z www.zdarns.cz:

Oznamujeme vám, že ke dni 31.3.2012 přestaly platit v MHD Žďár nad Sázavou papírové průkazky držitelů zlaté Janského plakety, které opravňují k bezplatné přepravě v MHD.

Pokud držitel papírové průkazky zlaté Janského  plakety i nadále požadoval bezplatnou přepravu v MHD, musel požádat do 20.3.2012 o vydání čipové karty.

Postup:

V informační kanceláři ZDAR, a. s. (ul. Nádražní – park „U Ivana“) požádá držitel papírové průkazky o vydání čipové karty – doloží 1 fotografii a předloží  současnou papírovou průkazku vydanou Městským úřadem ve Žďáře nad Sázavou, odborem komunálních služeb (dále jen odbor KS).

Pokud je již držitelem některé čipové karty firmy ZDAR, a.s. a nebude požadovat vydání nové karty, ale pouze změnu typu karty kterou vlastní, přiloží k žádosti i tuto kartu, aby bylo možné provést změnu typu karty.

Naformátování karty musí být provedeno v programu evidence karet.

Vydání karty nebo změna typu karty bude provedena do 5 pracovních dnů.

Při převzetí čipové karty je držitel povinen odevzdat současnou papírovou průkazku v informační kanceláři firmy ZDAR, a.s.

Pokud u žadatele o vydání čipové karty nebude souhlasit bydliště uvedené v občanském průkazu s adresou na papírové průkazce, musí žadatel nejprve navštívit odbor KS, kde mu po opravení údajů v evidenci bude vystaven přípis, na základě kterého může požadovat vydání čipové karty pro držitele zlaté Janského plakety.

Noví žadatelé o tuto čipovou kartu se musí taktéž dostavit na odbor KS, kde jim  po zaevidování bude vystaven přípis pro dopravce k vydání čipové karty.

Pro návštěvu na odboru KS je vhodné si dohodnout schůzku na tel. č. 736510451 – Ing. Dvořák.

Ceník:  (cenu hradí žadatel v informační kanceláři ZDAR, a. s.  při sepsání žádosti)

 • Vydání nové karty je zpoplatněno částkou 150,- Kč.
 • Změna typu karty je zpoplatněna částkou 30,- Kč.