MHD Žďár – zhodnocení roku 2015 a výhled na rok 2016

Datum vydání: 14.1.2016

Vážení uživatelé a příznivci žďárské MHD,

dovolte, abych Vám jménem společnosti ZDAR, a.s. poděkoval za využívání služeb MHD v roce 2015.  Ačkoliv se na první pohled může zdát, že uplynulý rok nebyl pro žďárskou MHD nijak významný, opak je pravdou. V roce 2015 se činností Pracovní skupiny MHD podařilo nastartovat proces, jehož cílem je zlepšení kvality a dostupnosti služeb žďárské MHD.

Nejprve se blíže podíváme na to, co se v roce 2015 podařilo – v průběhu letních prázdnin měli cestující poprvé možnost svézt se autobusem, jehož pohon zajišťoval stlačený zemní plyn (CNG). Testována byla vozidla značek IVECO BUS a SOR a po pozitivních zkušenostech z těchto testů bylo poté v průběhu podzimu rozhodnuto o zařazení vozidla typu SOR NBG 12 do vozového parku. Kromě přínosu v oblasti ekologie by dalším efektem měla být úspora provozních nákladů. Pořízením tohoto vozu byla zároveň završena obnova 4 z 5 kmenových vozidel v průběhu let 2012 – 2015. Pro rok 2016 se s nákupem dalšího autobusu nepočítá, je však pravděpodobné, že i v budoucnu mohou být pořizována vozidla s pohonem CNG.

Rok 2015 přinesl zvýšenou poptávku po pronájmu reklamních ploch, které nabízíme vně i uvnitř městských autobusů – i díky finančním prostředkům, které z pronájmu získáme, se nám daří provozovat žďárskou MHD za přijatelných podmínek; ostatně příspěvek Města Žďár nad Sázavou na provoz MHD tak v roce 2015 nebylo nutné oproti roku 2014 navýšit, k navýšení jízdného pak naposledy došlo v roce 2012. Jedna aktualizace ceníku se však přece jen v letošním roce uskutečnila, a to když byla od 1. července zavedena nová 24-hodinová jízdenka.

Další novinky následovaly od 1. září – zavedením systému sledování polohy vozidel KdyPřijede? došlo nejen ke zpřístupnění informací o aktuálních odjezdech vozidel všem cestujícím, ale také k získání cenných dat, které nám umožní provést časové úpravy jízdních řádů tak, aby lépe odpovídaly reálnému provozu.

Na podzim proběhl také jeden z prvních pokusů, jak představit žďárskou MHD široké veřejnosti a ukázat, že veřejná doprava může být zajímavá třeba i pro ty, kteří doposud cestovali autem. A protože termín Dne pro MHD koresponduje s obdobím, kdy po celé Evropě probíhají obdobné akce v rámci Evropského týdne mobility, nabízí se otázka, zda se Žďár v roce 2016 nezařadí mezi další z téměř dvou tisíc účastnických měst.

Jedním z hlavních momentů zmíněného Dne pro MHD však bylo představení nové informační obrazovky v prostorách polikliniky. Již nyní Vám můžeme prozradit, že i pro rok 2016 chystáme ve spolupráci s Městem Žďár nad Sázavou instalaci další takové tabule. Zlepšení by měl doznat také informační a odbavovací systém ve vozidlech, rozpočet města pak počítá i s investičními akcemi, v rámci kterých dojde k obnově některých části infrastruktury pro MHD.

Zásadním tématem roku 2016 však bude příprava změn linkového vedení – na základě provedeného sčítání cestujících a vyhodnocení dotazníkových šetření ze závěru roku 2015 budou připraveny návrhy změn jízdních řádů, které by v první fázi měly zpřehlednit složitý systém linek při zachování stávajícího rozsahu obslužnosti.

Závěrem bych rád podotkl, že i tyto webové stránky jsou jedním z produktů roku 2015. Přestože jejich obsah dle reakcí některých z Vás není příliš dokonalý, věříme, že se nám podaří v roce 2016 mnohé i v tomto ohledu zlepšit – prozatím tento web vnímejte tedy především jako snahu společnosti ZDAR, a.s. o zvýšení kvality služeb, které jako dopravce na základě objednávky Města Žďár nad Sázavou poskytujeme.

Přeji Vám v roce 2016 pohodlné cestování žďárskou MHD.

 

Ing. Richard Latislav

generální ředitel

ZDAR, a.s.