Plánované změny linkového vedení k 3.9.2017

Datum vydání: 11.8.2017

Vážení cestující,

na základě téměř 100 připomínek, které jsme obdrželi v průběhu prvního měsíce provozu nového linkového vedení, zpracovala pracovní skupina MHD dílčí změnu jízdních řádů k datu 3.9.2017. V tomto termínu dochází k celostátní změně jízdních řádů a zároveň se jedná o poslední den letních prázdnin, protože nový školní rok začíná až v pondělí 4.9.2017. Cílem provedených změn je odstranit ty problémy, které se v rámci připomínek opakovaly nejčastěji a mají dopad zejména na dopravu do zaměstnání a do škol. V zásadě došlo ke třem typům změn – zařazení nových spojů a vložení zastávek, zrušení některých spojů nebo jejich části (ale vždy s adekvátní náhradou) a časovému posunu spojů. Vše je přehledně popsáno a zdůvodněno v přiložené tabulce. Nedošlo k žádné změně v trasování linek, tudíž schéma linek vydané k 1.7.2017 zůstává v platnosti. Provedené změny vyřešily většinu relevantních připomínek, přesto je pracovní skupina MHD připravena sbírat další podněty, které se jistě i v souvislosti se začátkem školního roku objeví. Děkujeme všem za poskytnuté připomínky a přejeme příjemné cestování linkami MHD Žďár nad Sázavou.

Aktualizace k 18.8.2017:

Návrhy jízdních řádů platných od 3.9.2017 jsou dostupné v sekci ke stažení (změny se týkají linek 1,2,4,5,7,9). Jízdní řády linek 3,6 a 8 zůstávají beze změny.

Tabulka s přehledem změn od 3.9.2017 je dostupná také ke stažení ve formátu pdf.