Příprava změn linkového vedení k 1.1.2018

Datum vydání: 16.11.2017

Vážení cestující,

pracovní skupina MHD připravila návrh změny jízdních řádů k 1.1.2018. Tento návrh byl schválen radou města dne 6.11.2017 a nyní probíhá příprava finálních jízdních řádů a dalších materiálů tak, aby mohly být oficiálně zveřejněny – předpokládáme, že se tak stane nejpozději k 1.12.2017. Připravené změny jsou výsledkem více než 150 připomínek, které jsme shromáždili od občanů města od začátku školního roku. Děkujeme tímto těm občanům, kteří svými podněty přispěli k tomu, aby poskytované služby vyhovovaly většímu počtu uživatelů MHD než doposud.

Výsledný návrh jízdních řádů je vždy kompromisem – museli jsme splnit základní parametry zadaní, tedy vystačit se stávajícím počtem vozidel a rozsahem kilometrů. I nadále jsou zástupci dopravce, odboru komunálních služeb a další členové pracovní skupiny MHD připraveni naslouchat Vašim připomínkám – prosíme však o to, abyste Vaše připomínky uváděli co nejvíce konkrétní, tedy nejlépe popsali jaké spojení (odkud, kam) a v jakém čase Vám nevyhovuje nebo chybí – jedině tak jsme schopni hledat vhodné řešení. Připomínky, které nejsou konkrétní a zmiňují pouze to, že jsme vyhověli té či oné zájmové skupině, řešit nedokážeme.

Součástí schváleného návrhu úprav MHD k 1.1.2018 je mimo jiné dokument popisující 29 konkrétních změn s odůvodněním toho, proč ke změně dochází, co se danou změnou vyřeší a případně i to, zda tato změna bude mít nějaký negativní dopad – pokud bychom přesto na něco zapomněli, neváhejte nás kontaktovat. MHD je živý organismus a vždy bude možné hledat nová a lepší řešení – taková řešení však vyžadují i zásah do infrastruktury, ať již na straně dopravce, tak města. Potenciál těchto opatření je velký, vše bude ovšem záviset na finančních prostředcích, které budou na provoz MHD určeny.

Za ZDAR, a.s.

Richard Latislav