Změny na linkách MHD – uzavírka křižovatky u Orlovny

Datum vydání: 18.4.2018

Upřesňujeme trasu jednotlivých linek:

linka 1 – směr AN – TOKOZ

od zastávky Strojírenská u mostu obslouží zastávku Okružní. rozc. Hamry, Okružní dolní a poté zastávku Brodská, obchodní domy (na straně obchodních domů) a poté obslouží zastávku Libušínská

linka 1 – směr TOKOZ – AN

od zastávky Wonkova pojede na zastávku Brodská, obchodní domy (na straně u obchodu Qanto)

linka 3 – směr AN – Sychrova

od zastávky Dagmarky obslouží zastávku Brodská, obchodní domy (na straně obchodních domů) a poté obslouží zastávku Bezručova, stadión

linka 3 – směr Sychrova – AN

od zastávky Bezručova, stadión pojede na zastávku Brodská, obchodní domy (na straně u obchodu Qanto) a poté obslouží zastávku Dagmarky.

linka 4

od zastávky Brodská, obchodní domy (na straně u obchodu Qanto) obslouží zastávku Okružní. rozc. Hamry

linka 6 – směr AN – Vodojem – Zelená Hora

od zastávky Dagmarky obslouží zastávku zastávku Okružní. rozc. Hamry

linka 6 – směr Zelená Hora  – Vodojem – AN

od zastávky Brodská, obchodní domy obslouží zastávku zastávku Okružní. rozc. Hamry

linka 8

od zastávky Okružní Dolní pokračuje na zastávku Libušínská

linka 9

od zastávky Strojírenská u mostu obslouží zastávku Okružní. rozc. Hamry