Uzavírka křižovatky ulic Studentská a Wonkova

Datum vydání: 14.11.2018

Z důvodu stavebních prací bude v termínu 16. 11. 2018 od 10:30 do 17. 11. 2018 (včetně) uzavřena křižovatka ulic Studentská a Wonkova.

Autobusy linek MHD pojedou po objízdné trase a dojde k následujícímu změnám ve vedení linek MHD a obsluhy zastávek.

Zastávka Studentská nebude obsluhovánanáhradní zastávka pro linky 1, 2, 3, 5, 6, 7 bude zastávka Wonkova

Zastávku Wonkova nebudou obsluhovat linky MHD č. 4 a 8.