Změny MHD od 1.1.2019

Datum vydání: 30.11.2018

Vážení cestující,

na základě připomínek zaslaných občany v průběhu roku 2018 dojde od 1.1.2019 k některým dílčím změnám v provozu MHD. Tyto změny byly projednány pracovní skupinou MHD dne 29.10.2018 a následně schváleny radou města dne 26.11.2018:

Linka 3 – zrušení spoje č. 14 (jede pouze v neděli) z důvodu minimálního využití. Spoj sloužil k odvozu cestujících z nedělní odpolední směny v průmyslové zóně Jamská. Spoj č. 9, který slouží k návozu na noční směnu zůstává zachován.

Linka 4 – přidání 3 nových spojů v časech 8:30, 9:30 a 10:30 v pracovní dny – reagujeme tím na požadavek občanů požadujících častější spojení zejména v úseku Neumannova – Poliklinika – Stalingrad.

Linka 4  – spoj č. 11 (v 7:30) bude nově jezdit v pracovní dny i ve dnech školních prázdnin. Doposud jezdil pouze v pracovních dnech mimo prázdniny. Opatření souvisí s předchozím bodem – zvýšení nabídky spojů na lince č. 4.

Linka 6 – zavedení nového páru spojů v dopoledních hodinách o víkendech a svátcích (9:10 směr Zelená hora, 10:00 směr AN) – reaguje na poptávku občanů po rozšíření spojení na lince 6 o víkendech (obdoba dříve zavedeného páru spojů ve pracovních dnech)

Linka 7 – zavedení nového páru spojů v ranních hodinách (7:10 směr TOKOZ, 7:30 směr AN přes Vysočany a Stalingrad) – důvodem pro zavedení tohoto páru spojů je požadavek na zajištění přímého spojení Zámku a Vysočan se Stalingradem v ranních hodinách (zejména z důvodu dopravy žáků do škol). Doposud bylo nutné využívat kombinaci spoje č. 2 linky 2 s přestupem na spoj č. 11 linky 4 v zastávce Studentská.

Odhadovaný náklad pro zabezpečení výše uvedených spojů je cca 475 tis. Kč / rok. V rámci jednání pracovní skupiny byly zvažovány další užitečné podněty, mimo jiné např. zlepšení spojení do průmyslové zóny Jamská v ranních hodinách, přímé spojení mezi Vysočany a Stalingradem v odpoledních hodinách nebo další posílení spojů na lince č. 4 – tyto změny však zejména z provozních důvodů (nutné navýšení počtu autobusů v některých časech nebo případné zrušení jiných spojů) nemohou být zatím realizovány. V souvislosti s plánovaným spuštěním linek systému VDV (Veřejná doprava Vysočiny) na přelomu let 2019/2020 lze očekávat provedení případných změn MHD v tomto termínu.

Jízdní řády a další informační materiály se zahrnutím výše uvedených změn budou k dispozici v průběhu prosince 2018:

18.12.2018: jízdní řády platné od 1.1.2019 jsou k dispozici ke stažení v sekci Jízdní řády, ke stažení

21.12.2018: nahrána brožura jízdních řádů ke stažení