Změny jízdních řádů od 1.1.2020

Datum vydání: 21.12.2019

Po dohodě mezi objednatelem a dopravcem dochází od 1.1.2020 k následujícím časovým posunům odjezdu spojů:

  • linka MHD č.1 – spoj č. 4 je uspíšen o 5 minut (odjezd z výchozí zastávky 14:00, příjezd do cílové zastávky 14:04)
  • linka MHD č. 1 – spoj č. 3 je uspíšen o 5 minut (14:10 – 14:40)
  • linka MHD č. 2 –  spoj č. 2 je uspíšen o 5 minut (7:15 – 7:32)
  • linka MHD č. 6 – spoj č. 4 je uspíšen o 4 minuty (14:41 – 15:13)

 

Výše uvedené změny by měly přispět ke zvýšení plynulosti provozu MHD a snížení zpoždění na navazujících linkách a spojích. Ostatní linky a spoje zůstávají beze změny. Linkové vedení (schéma linek MHD) zůstává beze změny.