Opatření v souvislosti s rizikem virové nákazy

Datum vydání: 15.3.2020

Vážení cestující, na této stránce budeme uvádět aktuální informace o případných omezeních provozu MHD v souvislosti s rizikem virové nákazy a následným vyhlášením nouzového stavu na území ČR.

Informace ke dni 17.04.2020 21:00

Od 20.4.2020 je zaveden nástup do vozidel MHD předními dveřmi a odbavení cestujících řidičem. Opatření týkající se povinnosti nosit roušky a neobsazovat sedadla za řidičem zůstávají v platnosti. Prosíme cestující o minimalizaci hotovostních plateb.

Omezený rozsah provozu MHD se nemění, možné změny předpokládáme nejdříve od 27.4.2020.

Informační kancelář MHD bude otevřena od 27.4.2020.

V průběhu následujích dní Vás budeme informovat o tom, zda a jakým způsobem bude řešeno prodloužení platnosti předplatních kupónů. Zároveň připravujeme spuštění projektu platby bankovními kartami ve vozidlech.

Informace ke dni 15.4.2020 16:30

Od 20.4.2020 dojde k opětovnému zavedení odbavení cestujících ve vozidlech MHD. Bližší informace zveřejníme do 17.4.2020.

Informace ke dni 26.3.2020 16:30

Z důvodu výrazného poklesu cestujících dochází od 28.3.2020 k výraznějšímu omezení provozu MHD – více viz samostatná aktualita Omezení MHD při pandemii COVID. Dříve vydaná opatření týkající se nástupu zadními dveřmi, povinnosti nosit roušky atd. zůstávají nadále v platnosti.

Informace ke dni 17.3.2020 10:30

Z důvodu preventivních opatření dochází od 17. 3. 2020 k nástupu a výstupu cestujících druhými či dalšími dveřmi. První dveře autobusu se neotvírají, jsou zamčené. Cestující nejsou odbavováni řidičem. Ve vozidle je vyhrazená část sedaček, které není možné obsadit (ochranné pásmo řidiče).

Z důvodu preventivních opatření zavádí kraj a město s platností od 18. 3. 2020 zákaz vstupu cestujících do autobusu bez ochrany obličeje pevně připevněnou rouškou (šátek, šála). 

Děkujeme za pochopení.

Informace ke dni 16.3.2020 14:30

Z důvodu preventivních opatření dochází od 18. 3. 2020 k omezení některých linek v dopoledním čase, jedná se o spoje linky 4 v pracovní dny s časem odjezdu z Autobusového nádraží v 7:30, 8:30, 9:30 a 10:30, dále spoje linky 6 v pracovní dny s odjezdem 8:10 a 8:30 a v neděli s odjezdem v 7:10. Zastávky budou označeny provozním oznámením.

Z důvodu preventivních opatření zavádí kraj a město s platností od 18. 3. 2020 zákaz vstupu cestujících do autobusu bez ochrany obličeje pevně připevněnou rouškou (šátek, šála). 

Děkujeme za pochopení.

Informace ke dni 15.3.2020:

Z důvodu nařízení vlády ze dne 14.3.2020 bude od 16.3.2020 uzavřena informační kancelář MHD na ulici Nádražní. Provoz informačních telefonních linek bude zachován. Děkujeme za pochopení.

Informace ke dni 12.3.2020:

Provoz linek MHD Žďár nad Sázavou je zabezpečen v plném rozsahu. Omezení některých spojů z důvodu zrušení školní výuky se MHD netýká. Společnost ZDAR, a.s. podniká již od začátku měsíce března opatření vedoucí ke snížení rizika nákazy – tato opatření zahrnují např. vybavení řidičů dezinfekcí a dalšími ochrannými prostředky a také zavedení intenzivnější dezinfekce autobusů pomocí generátorů ozónu. Zároveň žádáme cestující, aby dodržovali hygienické zásady a respektovali nařízení státních orgánů.