Uzavírka silnice Jamská

Datum vydání: 12.8.2020

V důsledku uzavírky křižovatky ulice Jamská (u zastávky Jamská I) nebudou linky MHD obsluhovat zastávky Jamská I a Jamská II.

Cestující mohou využít zastávku Jamská (kde běžně zastavují linkové autobusy), kterou obslouží linky MHD 3 a 9.

Linka MHD č. 9 nebude obsluhovat zastávku Brněnská (ve směru do města). Autobus pojede jiným směrem.

S ohledem na dopravní omezení může docházet k nepravidelnostem v provozu MHD. Cestujícím děkujeme za shovívavost.