Aprílové aktuality

Datum vydání: 31.3.2021

KdyPřijede? KdyNepřijede!

Již delší dobu je v městské dopravě využíván systém pro sledování odjezdů autobusů s názvem KdyPřijede?. Nyní dopravce přichází s revoluční novinkou a zavádí systém KdyNepřijede! Tento zcela unikátní systém byl již vyzkoušen v rámci jízdních řádů v březnu. Dopravce označil negativní značkou 89 ty spoje, které nejedou. Cestující si tak snadno mohu nastudovat, kdy autobus nepřijede. Výhodou je možnost přidávat téměř neomezený počet spojů, které nejedou. V jednání je také propojení na systém NeIDOS (verze pod názvem NeJEDEŠ), kde by cestující mohl snadno vyhledávat spoje, které nejedou.

Nové trendy ve vozovém parku

Již od loňského roku sledujeme, jak dopravci ve světě reagují na pandemii. I v naší MHD by se tak dalo uvažovat o některém z níže uvedených nápadů:

S cílem ochránit řidiče autobusů před virem přistoupili dopravci k dalším technickým opatřením. Poté, co byl zrušen nástup předními dveřmi, rozhodli se někteří dopravci k úpravám autobusů. Po vzoru některých zemí východního bloku, kde často při rekonstrukcích původně československých tramvají a trolejbusů dochází k odstranění prostředních dveří, rozhodli se čeští dopravci k podobnému kroku a odstranili naopak dveře přední.

Po prvních testovacích jízdách se však zjistilo, že takové řešení přináší určité nevýhody. Předně se začaly demontované dveře hromadit a dopravci je nemají kde uskladnit. Také řidiči jsou nespokojení, neboť k nástupu a výstupu z vozidla musí řidič použít stejné dveře jako cestující. Tým inženýrů jednoho nejmenovaného dopravce proto nalezl konstrukčně pokročilé řešení. Nevyužité přední dveře byly domontovány do zadní části autobusu. Toto řešení se pak v praxi podařilo ještě vylepšit – tím, že na původně předních dveřích byly často samolepky, které upozorňovaly, že dveře jsou určeny pouze k nástupu, pohyb cestujících se tak zjednosměrnil – nastupují zadními (původně předními) dveřmi a vystupují těmi prostředními. Dopravci jsou tak připraveni i na případný nápor cestujících (zvláště, když místo slevy 75% pro studenty a důchodce byla zavedena sleva 100% pro všechny cestující).

Zbývalo tedy vyřešit poslední problém a to, aby řidič nemusel používat stejné dveře jako cestující. Zde pomohly až dodávky dvoupatrových autobusů ze zahraničí. Nejen, že geniálně řeší oddělení prostoru řidiče (spodní patro) od prostoru cestujících (horní patro), ale přinášejí i další podstatnou výhodu. Tím, že jsou dveře umístěny z druhé strany autobusu, řadě cestujících se na zastávce často ani nepodaří nastoupit, protože si myslí, že autobus žádné dveře nemá.

Nezbývá než dodat, že autobusy s volantem na pravé straně by jistě odstranily i dlouhodobý nešvar ždárské dopravy, kterým je nesprávné najíždění k obrubníku zastávky.

Trable s označníky

Někteří z vás možná zaznamenali trable s označníkem na Studentské ulici. Jde o to, jak označit ty zastávky, které využívá jak městská doprava (MHD) tak i doprava linková (připravovaný systém VDV). Řešení dvou zastávkových hlav na jednom označníku se nesetkalo u odborné veřejnosti s úspěchem, a tak jsou zvažovány další varianty:

Neviditelný označník

Tato varianta byla již úspěšně vyzkoušena na zastávce Zelená hora, hřbitov. Označník byl zcela odstraněn a následně byly zrušeny i spoje obsluhující zastávku. Přesto se našli cestující, kteří přišli na zastávku a nevěděli, že nic nejede. Bohužel zde nejde nelze nasadit systém KdyNepřijede! a tak byl tento typ označníku zavrhnut. Získané poznatky přesto najdou své uplatnění – nabízí se zejména aplikace neviditelné informační nástěnky MHD u nádraží nebo neviditelného monitoru s odjezdy v nádražní hale.

Označník „průhledník“

V této variantě bude navrženo umístění obou hlav na jeden zastávkový sloupek – z jedné strany bude označník MHD, z druhé strany označník VDV. Aby však cestující nemuseli označník obcházet, přišel dopravce s unikátním řešením – tzv. průhledným označníkem. Nápis VDV je totiž z obou stran čitelný stejně, tedy opět VDV. V případě MHD je při pohledu z druhé strany výsledkem slovo DHM. Na první pohled je to matoucí, ale protože tuto zkratku dopravce využívá pro evidenci označníků (Drobný Hmotný Majetek), je to vlastně dokonalé řešení. Logo VDV ve formě dvou šipek připomíná dravce a zabrání tak nárazům ptáků do průhledného označníku.

Označník „vzor 80 repase“

Tam, kde nebude možné instalovat „průhledníky“, zůstanou zachovány repasované stávající žluté označníky. Po renovaci kromě nového nátěru barvy budou mít zcela nové a unikátní funkce. Cyklisté jistě ocení možnost použití stříšky odpadkového koše jako nouzového blatníku. Samotný koš bez stříšky pak půjde snadno vyjmout a použít třeba k nákupu v blízkém obchodním řetězci. Zvažujeme i doplnění portů USB pro dobíjení mobilních telefonů. Porty budou instalovány, jen bude nutné počkat na připojení napájecích kabelů. Nevíme však, kdy to bude, aktuálně má přednost tendr na dostavbu elektrárny v Dukovanech, kabely jsou v plánu prý hned poté (2037?).

Děkujeme za pozornost všem fanouškům veřejné dopravy ve Žďáru nad Sázavou a i pro ostatní čtenáře dodáváme, že tento text je platný pouze 1. dubna 2021 (apríl).