Jízdní řády platné od 1. 1. 2022

Datum vydání: 15.12.2021

Město Žďár nad Sázavou schválilo návrh jízdních řádů pro období roku 2022, které vstoupí v platnost od 1.1.2022. Jízdní řády a rozsah vedení spojů a linek se nemění, dochází jen k úpravám významu negativních značek s ohledem na termíny školních prázdnin, termínu Velikonoc a Vánoc.

Nově jsou v dopoledních hodinách garantovány spoje, zabezpečovány nízkopodlažním vozidlem. Ostatní spoje linek MHD jsou zpravidla obsluhovány nízkopodlažním vozidlem.

jízdní řády jsou k dispozici ke stažení.

Pro vyhledání spojení v MHD Žďár nad Sázavou je možné využít odkazu.