Cestování linkou 2 bez přestupu

Datum vydání: 3.6.2022

Po dobu uzavírky silnice I/37 a s tím spojené zhoršení situace v obsluze dotčeného území, kdy linka MHD č. 2 jezdí po objízdné trase a vynechává některé zastávky, je umožněno cestujícím využití následného spoje (začínajícího na zastávce Sychrova) k pokračování bez dalšího odbavení.

V praxi tak je možné využít nástupu na zastávce Nová, Vejmluvova k cestám směr centrum, autobusové nádraží za jednu jízdenku a naopak využít k výstupu zastávku Bezručova, u pily z předcházejícího spoje.