Poděkování cestujícím a příznivcům MHD ZR

Datum vydání: 23.12.2022

Vážení cestující, vážení příznivci a fandové městské dopravy ve Žďáru nad Sázavou,

děkujeme Vám za přízeň v roce 2022. Prvního října roku 2022 uplynulo přesně 65 let od zahájení provozu městské dopravy ve Žďáru nad Sázavou, a přestože uvažované oslavy se nakonec nekonaly, stojí toto datum jistě za připomenutí.

Z pohledu dopravce byl rok 2022 ovlivněn zejména uzavírkami, které se bohužel týkaly téměř všech linek městské dopravy. Naopak již méně nás trápila epidemiologická situace a byť je rozsah dopravy stále zhruba o 10% nižší než v předcovidové době, počet cestujících a s tím spojené tržby postupně rostou. Za rok 2022 dosáhnou přibližně 75% dlouhodobých průměrů, v porovnání s rokem 2021 je to nárůst zhruba o 10%. Pokud jde o vozový park, v roce 2022 nedošlo k žádným změnám a stejně tak by tomu mělo být i v roce 2023, výraznější obnova nastane v roce 2024.

Co dalšího čeká městskou dopravu v roce 2023? Pokud jde o linkové vedení, změny provedené k 1.1.2023 jsou minimální a zatím nepředpokládáme větší snížení nebo zvýšení rozsahu dopravy. Ano, víme o několika námětech, které nedokážeme prozatím vyřešit a budeme se snažit ve spolupráci s městem hledat jejich řešení – některé požadavky jsou však protichůdné a musí se pak zvolit jedna varianta na úkor jiné. Bohužel nás opět čeká řada dopravních uzavírek a omezení, které budou mít negativní dopad na MHD a dopravní situaci ve Žďáru obecně.

Pokud jde o jízdné, jeho stanovení je zcela v kompetenci objednatele, tedy města. My jako dopravce se nicméně snažíme poukazovat na zkušenosti z jiných provozů MHD a další nové trendy v hromadné dopravě. V prvním kvartálu roku proto 2023 povedeme diskuzi o možných úpravách jízdného a zejména o tom, jak podpořit pravidelné uživatele MHD, tedy uživatele předplatních kupónů. Násobně roste také počet cestujících, kteří k platbě jízdného využívají bankovní kartu a vnímáme také trend, kdy se v jiných městech a regionech začíná prosazovat jako nosič jízdenky mobilní telefon s dopravní aplikací. Jako dopravce jsme novým trendům otevřeni, jen musíme vždy vyhodnotit i ekonomickou stránku věci.

Obdobně je tomu v oblasti infrastruktury, kdy bychom rádi přispěli k tomu, aby se současný často ne zcela vyhovující stav v roce 2023 výrazně zlepšil. Mrzí nás opakované připomínky cestujících k nevyhovujícím zastávkám a byť chápeme, že stavební úpravy jsou podle platné legislativy složité, při troše dobré vůle by to snad mohlo jít lépe.

Zlepšit se v oblasti informování a komunikace chceme i my jako dopravce – rád bych proto na tomto místě poděkoval všem lidem, kteří se aktivně zajímají o fungování městské dopravy, ať již těm, kteří zajišťují provoz nezávislých internetových stránek nebo skupině „šotoušů“ z jednoho internetového diskuzního fóra (snad se tímto pojmenováním neurazí, je to myšleno naprosto pozitivně😉). Tito lidé poctivě hlídají všechny kroky města a dopravce a upozorňují na chyby i překlepy, ať již na webu nebo přímo v terénu. Vážíme si této zpětné odezvy, protože ani my nejsme dokonalí a v dnešní hektické době často řešíme věci na poslední chvíli bez potřebného nadhledu.

Na závěr mi proto dovolte popřát vám klidné prožití vánočních svátků a pevné zdraví do roku 2023!

Ing. Richard Latislav, generální ředitel ZDAR, a.s.