Rozšíření nabídky spojů na lince 6

Datum vydání: 27.6.2023

Odbor komunálních služeb oznamuje, od 1. července 2023 dochází k rozšíření linky MHD č. 6.

Tímto rozšířením se snažíme v rámci daných možností reagovat na zrušení poboček České počty ve Žďáře 2 a 3, abychom usnadnili spojení na zbývající pobočku na ulici Nádražní. Posílení spojů umožní lepší spojení mezi některými částmi a středem města tak, jak to částečně bylo v předcovidové době, současně je tímto zajištěna lepší obslužnost hřbitova na Zelené hoře a dostupnost pohřebních služeb a správy pohřebišť.

Nový jízdní řád je dostupný na webech města, dopravce a v celostátním informačním systému, dále je možné si ho pořídit na recepci městského úřadu.

Změny v jízdním řádu linky MHD č. 6 od 1. 7. 2023:

  • spoj 7 – uspíšení o 20 minut a jeho prodloužení na Zelenou horu pro spoj 10
  • spoj 10 – odjezd ze Zelené hory pro možnost vyřízení na poště Nádražní a zpět lze využít spoj 9 (cca 25 minut na poště)
  • spoj 1 – prodloužení na Zelenou horu (lze využít jako vratný spoj z pošty po příjezdu spojem 14 (cca 25 minut na poště)
  • spoj 2 – prodloužení ze Zelené hory, opoždění (lze využít poštu a zpět spojem 5 v 13:01, cca 45 minut pošta, pěší zóna)

nové spoje:

  • spoj 11 – pro odvoz z pošty po pracovní době (možnost dojezdu spojem 4 v 15:16 a čas na poště, pěší zóně cca 55 minut)
  • spoj 16 – vratný spoj po spoji 11