Ukončení uzavírky Jamská – Brněnská (nákupní park)

Datum vydání: 30.11.2023

Odbor komunálních služeb oznamuje, že v souvislosti s ukončením úplné uzavírky části komunikace v Nákupním parku na ulici Brněnská a uvedením nové propojky mezi Nákupním parkem a ulicí Jamská do zkušebního provozu bude od pátku 1. prosince 2023 vedena MHD dle původního trasování, tedy původní zastávka MHD Brněnská Nákupní park bude opět obsluhována linkami č. 5 a 8.

Tyto linky budou obsluhovat původní zastávku a poté se budou vracet přes parkoviště Nákupního parku dále na trasu linek.

Od 1. ledna 2024 dojde je změně trasování některých linek MHD, po proběhnutí licenčního řízení a schválení nových jízdních řádů budou nové informace zveřejněny na webech města, dopravce a v dalších mediálních kanálech.

Dále od 1. prosince bude vedena v původní trase linka č. 3, tzn. že bude obsluhována touto linou zastávka Novoměstská.