Nové vedení linek MHD od 1.1.2018

16.11.2017: Úvodní informace k připravovaným změnám

Po dlouholetých diskuzích o změnách MHD a následných intenzivních přípravách došlo k 1.7.2017 k zásadní změně linkového vedení. V období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 probíhá tzv. zkušební provoz, během kterého jsou sbírány případné připomínky a návrhy na doplnění či změny jízdních řádů MHD Žďár. Své připomínky mohou občané směřovat na pracovníky odboru komunálních služeb nebo přímo dopravci. První vlna připomínek byla zpracována a promítnuta do dílčích změn od 3.9.2017. Druhá vlna připomínek, které se podařilo shromáždit zejména od začátku školního roku, bude promítnuta do změn k 1.1.2018. I po tomto datu zůstane v provozu 9 barevně rozlišených linek.

 

30.11.2017: Vypořádání druhé vlny připomínek občanů

Děkujeme všem občanům, kteří se zapojili do druhé vlny připomínek MHD. Celkem se sešlo cca 150 podnětů, ukázalo se však, že naprostou většinu z nich lze zařadit do jednoho z šesti tematických okruhů, kterými se pracovní skupina zabývala a připravila návrh jízdních řádů platných od 1.1.2018. Protože předložený návrh změn počátkem listopadu schválilo vedení města, přinášíme Vám odpovědi na nejčastější připomínky v rámci řešených okruhů a také přehled nejdůležitějších změn, které začnou platit od 1. ledna 2018:

  • Doprava žáků Zámecké školy

Nové jízdní řády řeší problém s přepravou žáků Zámecké školy na hodiny informatiky, které probíhají ve 4. ZŠ. Také se podařilo vyřešit problém s nedostatkem času žáků na oběd, a to navíc bez nutnosti posunout časy zahájení a konce vyučování.

  • Doprava z oblasti Kláštera do škol a na náměstí

Změnou na lince 5 se odstraní problém s docházkou žáků na linku č. 2, která kapacitně nevyhovovala a zároveň byli žáci ze sídliště pod Zelenou horou nuceni přecházet frekventovanou silnici I/37. Dojde ke zlepšení spojení z oblasti Kláštera a Vysočan na náměstí.

  • Libušín

Občané poukazovali na chybějící spojení Libušína s náměstím, průmyslovou zónou a obchodními zónami na Stalingradě a Strojírenské ulici – to vše bude od 1.1.2018 zajištěno, stejně jako přímé spojení od Polikliniky.

  • Vodojem

Občané připomínkovali zejména chybějící spojení od vlaků, což bude nově řešeno posunem linky 4 do jiné časové polohy. Vyřešili jsme také problém dopravy z Polikliniky, neboť linka 8 bude nově obsluhovat také Vodojem. Lepší spojení s náměstím, Stalingradem a poštou pak přinesou nové spoje na lince 6.

  • Doprava do zaměstnání

V tomto okruhu se většina připomínek týkala přetížené linky č. 3 a pozdních příjezdů, ať již na HETTICH nebo do PZ Jamská. Časové polohy spojů byly proto upraveny, aby zaměstnanci přijeli do zaměstnání včas, odstranil se také problém s nepřehledností spojů v oblasti Kláštera a také některé nedořešené problémy TOKOZu z první vlny připomínek. Přetížené lince 3 by měla ulevit linka 4 nově zajíždějící na Libušín a Brodskou, která bez přestupu pokračuje na ranní směnu jako linka č. 9 do PZ.

  • Ostatní

Část připomínek se týkala nedostatečného spojení mezi náměstím a Stalingradem a menší obsluhou zastávek Žižkova a Brodská – úpravy linek 4, 5 a 6 by tento problém měly vyřešit. Naopak využití zastávek na Klafaru je zatím nižší, počet spojů v této lokalitě byl proto částečně omezen.

 

30.11.2017: Hlavní změny městské hromadné dopravy, které začnou platit 1. ledna 2018.

Linka číslo 2        posun odjezdu z AN z XX:20 na XX:40, od Pilské nádrže v XX:00

Linka číslo 2        zrušení zajíždění do nákupního parku

Linka číslo 3        trasa povede přes Klafar místo původní trasy přes Žižkovu

Linka číslo 4        posun odjezdu z AN z XX:10 na XX:50

Linka číslo 4        trasa povede přes Libušínskou, Žižkovu a Brodskou místo původní trasy přes Klafar

Linka číslo 5        posun odjezdu z AN z XX:40 na XX:20, nově zajíždí do nákupního parku

Linka číslo 5        povede nově v trase AN – náměstí – Vysočany – Klášter – Libušín – náměstí – AN

Linka číslo 5        zrušení spojů v lichých hodinách o víkendech, kdy pojede linka číslo 6

Linka číslo 6        trasa povede kolem hlavní pošty místo Strojírenské, následně přes celý Stalingrad

Linka číslo 6        doplněny nové dopolední spoje v trase AN – pošta – Stalingrad – náměstí – Vodojem

Linka číslo 8        trasa povede nově přes Brodskou, vynechá Okružní, horní a zajíždí na Vodojem

Kompletní přehled změn je k dispozici ke stažení ve formátu pdf.

 

1.12.2017: Zveřejnění nového schématu, ceníku a jízdních řádů, které začnou platit 1. ledna 2018.

Podklady jsou dostupné ke stažení ve formátu pdf ve formě informační brožury k MHD, která obsahuje veškeré potřebné informace. Jednotlivé jízdní řády v samostatných souborech ke stažení budou zveřejněny v průběhu příštího týdne.

5.12.2017: Informace k dostupnosti informačních brožur

Tištěné informační brožury k provozu MHD od 1.1.2018 obdrží občané spolu s prosincovým Žďárským zpravodajem, který vychází dne 18.12.2017. Od tohoto data budou zároveň dostupné v informační kanceláři dopravce na Nádražní ulici, na recepci MěÚ, v TIC na náměstí Republiky, ve vozech MHD a na dalších vybraných místech.

Dokumenty ke stažení

Název souboru Odkaz
Informační brožura - mapa, ceník, JŘ od 1.1.2018 Stáhnout soubor
Přehled změn MHD od 1.1.2018 Stáhnout soubor