Nové vedení linek MHD od 1.1.2018

16.11.2017: Úvodní informace k připravovaným změnám

Po dlouholetých diskuzích o změnách MHD a následných intenzivních přípravách došlo k 1.7.2017 k zásadní změně linkového vedení. V období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 probíhá tzv. zkušební provoz, během kterého jsou sbírány případné připomínky a návrhy na doplnění či změny jízdních řádů MHD Žďár. Své připomínky mohou občané směřovat na pracovníky odboru komunálních služeb nebo přímo dopravci. První vlna připomínek byla zpracována a promítnuta do dílčích změn od 3.9.2017. Druhá vlna připomínek, které se podařilo shromáždit zejména od začátku školního roku, bude promítnuta do změn k 1.1.2018. I po tomto datu zůstane v provozu 9 barevně rozlišených linek.

 

30.11.2017: Vypořádání druhé vlny připomínek občanů

Děkujeme všem občanům, kteří se zapojili do druhé vlny připomínek MHD. Celkem se sešlo cca 150 podnětů, ukázalo se však, že naprostou většinu z nich lze zařadit do jednoho z šesti tematických okruhů, kterými se pracovní skupina zabývala a připravila návrh jízdních řádů platných od 1.1.2018. Protože předložený návrh změn počátkem listopadu schválilo vedení města, přinášíme Vám odpovědi na nejčastější připomínky v rámci řešených okruhů a také přehled nejdůležitějších změn, které začnou platit od 1. ledna 2018:

  • Doprava žáků Zámecké školy

Nové jízdní řády řeší problém s přepravou žáků Zámecké školy na hodiny informatiky, které probíhají ve 4. ZŠ. Také se podařilo vyřešit problém s nedostatkem času žáků na oběd, a to navíc bez nutnosti posunout časy zahájení a konce vyučování.

  • Doprava z oblasti Kláštera do škol a na náměstí

Změnou na lince 5 se odstraní problém s docházkou žáků na linku č. 2, která kapacitně nevyhovovala a zároveň byli žáci ze sídliště pod Zelenou horou nuceni přecházet frekventovanou silnici I/37. Dojde ke zlepšení spojení z oblasti Kláštera a Vysočan na náměstí.

  • Libušín

Občané poukazovali na chybějící spojení Libušína s náměstím, průmyslovou zónou a obchodními zónami na Stalingradě a Strojírenské ulici – to vše bude od 1.1.2018 zajištěno, stejně jako přímé spojení od Polikliniky.

  • Vodojem

Občané připomínkovali zejména chybějící spojení od vlaků, což bude nově řešeno posunem linky 4 do jiné časové polohy. Vyřešili jsme také problém dopravy z Polikliniky, neboť linka 8 bude nově obsluhovat také Vodojem. Lepší spojení s náměstím, Stalingradem a poštou pak přinesou nové spoje na lince 6.

  • Doprava do zaměstnání

V tomto okruhu se většina připomínek týkala přetížené linky č. 3 a pozdních příjezdů, ať již na HETTICH nebo do PZ Jamská. Časové polohy spojů byly proto upraveny, aby zaměstnanci přijeli do zaměstnání včas, odstranil se také problém s nepřehledností spojů v oblasti Kláštera a také některé nedořešené problémy TOKOZu z první vlny připomínek. Přetížené lince 3 by měla ulevit linka 4 nově zajíždějící na Libušín a Brodskou, která bez přestupu pokračuje na ranní směnu jako linka č. 9 do PZ.

  • Ostatní

Část připomínek se týkala nedostatečného spojení mezi náměstím a Stalingradem a menší obsluhou zastávek Žižkova a Brodská – úpravy linek 4, 5 a 6 by tento problém měly vyřešit. Naopak využití zastávek na Klafaru je zatím nižší, počet spojů v této lokalitě byl proto částečně omezen.

 

30.11.2017: Hlavní změny městské hromadné dopravy, které začnou platit 1. ledna 2018.

Linka číslo 2        posun odjezdu z AN z XX:20 na XX:40, od Pilské nádrže v XX:00

Linka číslo 2        zrušení zajíždění do nákupního parku

Linka číslo 3        trasa povede přes Klafar místo původní trasy přes Žižkovu

Linka číslo 4        posun odjezdu z AN z XX:10 na XX:50

Linka číslo 4        trasa povede přes Libušínskou, Žižkovu a Brodskou místo původní trasy přes Klafar

Linka číslo 5        posun odjezdu z AN z XX:40 na XX:20, nově zajíždí do nákupního parku

Linka číslo 5        povede nově v trase AN – náměstí – Vysočany – Klášter – Libušín – náměstí – AN

Linka číslo 5        zrušení spojů v lichých hodinách o víkendech, kdy pojede linka číslo 6

Linka číslo 6        trasa povede kolem hlavní pošty místo Strojírenské, následně přes celý Stalingrad

Linka číslo 6        doplněny nové dopolední spoje v trase AN – pošta – Stalingrad – náměstí – Vodojem

Linka číslo 8        trasa povede nově přes Brodskou, vynechá Okružní, horní a zajíždí na Vodojem

Kompletní přehled změn je k dispozici ke stažení ve formátu pdf.

 

1.12.2017: Zveřejnění nového schématu, ceníku a jízdních řádů, které začnou platit 1. ledna 2018.

Podklady jsou dostupné ke stažení ve formátu pdf ve formě informační brožury k MHD, která obsahuje veškeré potřebné informace. Jednotlivé jízdní řády v samostatných souborech ke stažení budou zveřejněny v průběhu příštího týdne.

5.12.2017: Informace k dostupnosti informačních brožur

Tištěné informační brožury k provozu MHD od 1.1.2018 obdrží občané spolu s prosincovým Žďárským zpravodajem, který vychází dne 18.12.2017. Od tohoto data budou zároveň dostupné v informační kanceláři dopravce na Nádražní ulici, na recepci MěÚ, v TIC na náměstí Republiky, ve vozech MHD a na dalších vybraných místech.

29.12.2017: Aktualizace webu – v sekci ke stažení jsou dostupné jednotlivé jízdní řády, schéma a ceník

Aktualizace webu + oprava tiskových chyb v tabulce s přehledem změn.

29.12.2017: Připomínky k linkovému vedení od 1.1.2018

Za období od 1.11.2017 do 29.12.2017 odpověděli zástupci odboru komunálních služeb prostřednictvím dotazovny na webu Města Žďár nad Sázavou na téměř 140 dotazů týkajících se změn linkového vedení MHD k 1.1.2018. Z těchto dotazů prozatím vyplynula dvě relevantní témata:

  1. Chybějící spojení pro cestující, kteří dojíždějí rychlíky do ZR a následně se potřebují se dopravit do PZ Jamská na odpolední a noční směnu.
  2. Chybějící spojení pro cestující z oblasti Stalingradu do PZ Jamská na 7:00.

Uvedenými tématy se bude zabývat pracovní skupina MHD a hledat možné řešení. Předpokládáme však, že další poznatky získáme i z vlastního provozu dle nových jízdních řádů – uvítáme proto Vaše další náměty a dotazy. Pro jejich úspěšné řešení však potřebujeme znát konkrétní problém – tedy odkud, kam a v jakém čase pro Vás MHD nedokáže nabídnout vhodné spojení.

Dokumenty ke stažení

Název souboru Odkaz
Informační brožura - mapa, ceník, JŘ od 1.1.2018 Stáhnout soubor
Přehled změn MHD od 1.1.2018 Stáhnout soubor