Ceník

Tarifní podmínky MHD ve Žďáru n. Sáz.

platné od 1.července 2015

JEDNOTNÉ JÍZDNÉ V CELÉ SÍTI MHD

 

platba hotově  platba kartou
za osobu 11 Kč 9 Kč
děti od 6 do 15 let, pes bez schrány 5 Kč 4 Kč
zavazadla 2 Kč 2 Kč

24HODINOVÁ JÍZDENKA

platba hotově  platba kartou
za osobu 35 Kč 35 Kč
děti od 6 do 15 let, pes bez schrány 17 Kč 17 Kč

 

ČASOVÉ JÍZDENKY /KUPONY/

měsíční, čtvrtletní nebo půlroční

Pouze formou adresné odbavovací karty. Jízdním dokladem je odbavovací karta s platným kuponem. Časové jízdenky (kupony) neplatí v linkách příměstské veřejné linkové dopravy!

 

Časové jízdenky /kupony/ měsíční čtvrtletní půlroční
Studentská karta 120 Kč 340 Kč 660 Kč
Zlevněná karta 120 Kč 340 Kč 660 Kč
Občanská karta 240 Kč 680 Kč 1 320 Kč

ODBAVOVACÍ KARTY /ČIPOVÉ BEZKONTAKTNÍ/

 • Seniorská (adresná, nad 70 let) – bezplatná přeprava
 • Studentská (adresná, pro žáky základních škol, studenty středních a vysokých škol)
 • Zlevněná (adresná, pro občany v plném invalidním důchodu nebo starobním důchodu)
 • Občanská (adresná)
 • Přenosná – jízdním dokladem je jízdenka; bezplatný přestup do 30 min. od času vydání 1. jízdenky, jízdním dokladem v případě přestupu je odbavovací karta + 1.jízdenka + přestupní jízdenka

BEZPLATNÁ PŘEPRAVA

 • děti do 6 let, kočárky s dítětem
 • osoba nebo pes, pokud jsou průvodcem držitele průkazu ZTP-P
 • držitelé průkazů ZTP a ZTP-P včetně invalidního vozíku
 • představitelé státní moci (poslanci, senátoři, soudci Ústavního soudu)
 • důchodci nad 70 let na základě seniorské odbavovací karty
 • držitelé průkazu PTP (pracovně technický prapor) MV ČR , členové Konfederace politických vězňů
 • držitelé průkazky vydané Městským úřadem ve Žďáru nad Sázavou pro majitele zlaté plakety prof. Jánského
 • důchodci – přímí účastníci odboje (držitelé osvědčení), vdovy po účastnících odboje (držitelé osvědčení)

Děti ve věku od 10 do 15 let prokazují nárok na slevu průkazem, který vystaví dopravce nebo platným cestovním pasem.

PŘIRÁŽKY

Neprokáže-li se cestující platným jízdním dokladem (jízdenkou, předepsaným průkazem, odbavovací kartou) je povinen zaplatit jízdné a přirážku nebo prokázat svoji totožnost.

U adresných odbavovacích karet je v případě pochybnosti o totožnosti povinen prokázat svoji totožnost nebo bude postupováno podle § 18a odst. 2, písm. d zák. 111/94 Sb. v platném znění.

ZDAR, a.s. stanovuje výši přirážek v MHD Žďár nad Sázavou takto:

a)neprokáže-li se cestující na výzvu pověřené osoby platným jízdním dokladem činí výše přirážky 500,- Kč

b)neprokáže-li se cestující na výzvu pověřené osoby dokladem o zaplacení dovozného činí výše přirážky 50,- Kč

c)pro případ nedodržení přepravního řádu nebo pokynu a příkazu pověřené osoby nebo znečistění vozidla nebo rušení klidné přepravy cestujících nebo obtěžování cestujících činí výše přirážky 500,- Kč