Ceník

Tarifní podmínky MHD ve Žďáru n. Sáz.

platné od 1.4. 2023

JEDNOTNÉ JÍZDNÉ V CELÉ SÍTI MHD

za osobu  děti 6 – 15, pes bez schrány, zavazadla
platba hotově 16 Kč 8 Kč
platba bankovní kartou / kartou dopravce (elektronická peněženka) 10 Kč 5 Kč

 24HODINOVÁ JÍZDENKA

za osobu děti 6 – 15, pes bez schrány, zavazadla
platba hotově / bankovní kartou / kartou dopravce (el. peněženka) 40 Kč 20 Kč

ČASOVÉ JÍZDENKY /KUPONY/

Časové jízdenky /kupony/ měsíční čtvrtletní roční
Občanská 220 Kč 600 Kč 1980 Kč
Studentská 110 Kč 300 Kč 990 Kč
Zlevněná 110 Kč 300 Kč 990 Kč

Časové jízdenky lze využít pouze formou adresné odbavovací karty. Jízdním dokladem je odbavovací karta s platným kuponem. Časové jízdenky (kupony) neplatí v linkách příměstské veřejné linkové dopravy! Časové kupóny nelze platit bankovní kartou.

ODBAVOVACÍ KARTY /ČIPOVÉ BEZKONTAKTNÍ/

 • Seniorská (adresná, nad 70 let) – bezplatná přeprava
 • Studentská (adresná, pro žáky základních škol, studenty středních a vysokých škol)
 • Zlevněná (adresná, pro občany v plném invalidním důchodu nebo starobním důchodu)
 • Občanská (adresná)
 • Přenosná – jízdním dokladem je jízdenka; bezplatný přestup do 30 min. od času vydání 1. jízdenky, jízdním dokladem v případě přestupu je odbavovací karta + 1.jízdenka + přestupní jízdenka

BEZPLATNÁ PŘEPRAVA

 • děti do 6 let, kočárky s dítětem
 • osoba nebo pes, pokud jsou průvodcem držitele průkazu ZTP-P
 • držitelé průkazů ZTP a ZTP-P včetně invalidního vozíku
 • představitelé státní moci (poslanci, senátoři, soudci Ústavního soudu)
 • důchodci nad 70 let na základě seniorské odbavovací karty
 • držitelé průkazu PTP (pracovně technický prapor) MV ČR , členové Konfederace politických vězňů
 • držitelé průkazky vydané Městským úřadem ve Žďáru nad Sázavou pro majitele zlaté plakety prof. Jánského
 • důchodci – přímí účastníci odboje (držitelé osvědčení), vdovy po účastnících odboje (držitelé osvědčení)

Děti ve věku od 10 do 15 let prokazují nárok na slevu průkazem, který vystaví dopravce nebo platným cestovním pasem.

PŘIRÁŽKY

Neprokáže-li se cestující platným jízdním dokladem (jízdenkou, předepsaným průkazem, odbavovací kartou) je povinen zaplatit jízdné a přirážku nebo prokázat svoji totožnost.

U adresných odbavovacích karet je v případě pochybnosti o totožnosti povinen prokázat svoji totožnost nebo bude postupováno podle § 18a odst. 2, písm. d zák. 111/94 Sb. v platném znění.

ZDAR, a.s. stanovuje výši přirážek v MHD Žďár nad Sázavou takto:

a) neprokáže-li se cestující na výzvu pověřené osoby platným jízdním dokladem činí výše přirážky 500,- Kč

b) neprokáže-li se cestující na výzvu pověřené osoby dokladem o zaplacení dovozného činí výše přirážky 100,- Kč

c) pro případ nedodržení přepravního řádu nebo pokynu a příkazu pověřené osoby nebo znečistění vozidla nebo rušení klidné přepravy cestujících nebo obtěžování cestujících činí výše přirážky 500,- Kč