Provoz MHD při zavedení tarifu VDV

Datum vydání: 2.3.2020

Kraj Vysočina přistoupil od 1. 3. 2020 k tarifové integraci na vnitrokrajských linkách (dále používáme zkratku VDV), které objednává.

MHD Žďár nad Sázavou není zaintegrována do systému VDV, platí stejné podmínky jak před zavedením tarifu VDV na krajských linkách.

Pro úplnost tedy uvádíme, že přestupní jízdenky či síťové jízdenky vydané v systému VDV neplatí pro MHD Žďár nad Sázavou.

Informace o linkové dopravě – VDV naleznete: www.verejnadopravavysociny.cz